MARKEDSSEGMENTER

HOLMEFJORD HAR LANG OG BRED ERFARING FRA EN REKKE

ULIKE MARKEDSSEGMENT

 

 

Holmefjord er en av de ledende leverandørene i Norge som har signalkabling som spesialfelt. Vi hjelper deg med komplette løsninger og enkeltkomponenter når det gjelder kabling for  kommunikasjon, elektronikk og automasjon. Tjenester som rådgivning, opplæring, dokumentasjon og kurs inngår som en naturlig del av vårt tilbud. Foruten å tilby gode produkter og effektiv logistikk, er det kunnskap, samspill og engasjement som skal kjennetegne oss. Målet er at kundene skal velge oss fordi vi hjelper med å velge de riktige løsningene.

AKTUELLE MARKEDSSEGMENT:

 

 

 

 

 

 

 

BYGG & ANLEGG

 

 

SAMFERDSEL

 

 

BRANN & SIKKERHET

 

 

INDUSTRI

 

 

MARINE & OFFSHORE

 

 

KRINGKASTING & AV