BRANN & SIKKERHET

HOLMEFJORD HAR BIDRATT MED SIGNALKABLING TIL EN REKKE

PROSJEKTER INNEN BRANN & SIKKERHET

 

 

Holmefjord er en av de ledende leverandørene i Norge som har signalkabling som spesialfelt. Vi hjelper deg med komplette løsninger og enkeltkomponenter når det gjelder kabling for  kommunikasjon, elektronikk og automasjon. Tjenester som rådgivning, opplæring, dokumentasjon og kurs inngår som en naturlig del av vårt tilbud. Foruten å tilby gode produkter og effektiv logistikk, er det kunnskap, samspill og engasjement som skal kjennetegne oss. Målet er at kundene skal velge oss fordi vi hjelper med å velge de riktige løsningene.

 

 

 

 

 

KRAV TIL FUNKSJONALITET

 

Uavhengig om du skal montere et brannvarslingsanlegg, talevarslingsanlegg eller et komplett evakueringssystem, må du kunne dokumentere at systemet dekker de lovpålagte krav om funksjon og oppetid.

 

Våre kabelløsninger er utviklet og testet i tett samarbeid med flere produsenter av brannalarmanlegg med tanke på dagens og fremtidens stadig økende krav til funksjonalitet. En moderne sløyfekabel dekker gjerne flere funksjoner slik som kommunikasjon, deteksjon og alarmgiver. Det stilles større krav til kablene enn tidligere grunnet raskere datakommunikasjon. Det er også et faktum at vi i økende grad omgir oss i miljøer med EMC støykilder, som for eksempel trådløse WiFi sendere og strømforsynere til LED belysning med mere. Alle disse faktorene gjør at kravet til en EMC støysikker brann- og talevarslingskabel er større enn noen gang.

 

Våre sikkerhetskabler tilfredsstiller krav iht. gjeldende lover, forskrifter og standarder for brann- og talevarsling slik som CPR forskriften av 1. juli 2017, norsk standard NS 3960 (brannalarm) og NS 3961 (talevarsling). Du skal derfor alltid være trygg på at systemet vil fungere som det er tiltenkt, og ikke minst at du opererer innenfor lovpålagte krav.

 

 

 

 

Vi leverer et større

utvalg kabler til 

brann og sikkerhet:

 

 

Brannalarmanlegg

Talevarslingsanlegg

Kameraovervåkning

Spesialkabel for adgangskontroll

Kontrollrom

Rack/skap og tilbehør 

 

 

 

SE VÅRE PRODUKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurer du på noe?

Per hjelper deg gjerne!

 

 

 

PER BRUSTAD

Produktspesialist brann & sikkerhet

 

per@holmefjord.no

483 28 500

 

 

 

 

 

Populære produkter:

 

 

 

 

 

Aktuelle artikler:

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre partnere innen brann & sikkerhet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre markedssegment:

 

 

 

 

BYGG & ANLEGG

 

 

SAMFERDSEL

 

 

INDUSTRI

 

 

MARINE & OFFSHORE

 

 

KRINGKASTING & AV