RYFAST TUNNELENE

 

Ryfast består av tre tunneler som binder Ryfylke og Nord-Jæren sammen. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet da den ene tunnelen er en undersjøisk 14,3 km lang tunnel, og hvor det dypeste punktet ligger hele 292 meter under havet. Dette kårer den til verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

 

Til tross for at Ryfast ble delt inn i ulike delprosjekter og ulike anbudsrunder, leverte vi de samme løsningene i hver av tunnelene selv om vi har hatt ulike kontraktspartnere i de ulike delprosjektene. Dette har gitt oss en trygghet om at vi har klart å utvikle bærekraftige og konkurransedyktige løsninger. Til dette prosjektet leverte vi til sammen 51.000 meter med strålekabel for nødnett og DAB dekning, og over 100.000 meter med kategorikabel for kamera og elektroniske skiltsystemer.

 

 


 

Prosjektinfo

BYGGHERRE

Statens Vegvesen

FERDIGSTILT

2020

LEVERANSE

Holmefjord leveranser: Strålekabel, matekabler, jumperkabler, kontakter, samt feste-, opphengs- og installasjonsmateriell. For kamera og skiltsystemer ble det levert industriell kategorikabel og patch.