LEVERT SIGNALKABLINGEN FOR PRESTISJEPROSJEKTET RYFAST

 

Holmefjord AS har vært en betydelig leverandør av signalkablingen for Ryfast prosjektet. Selskapet har i alt levert 51.000 meter med strålekabel for nødnett og DAB dekning, og over 100.000 meter med kategorikabel for kamera og elektroniske skiltsystemer.

 

Ryfast består av tre tunneler som binder Ryfylke og Nord-Jæren sammen. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet da den ene tunnelen som binder Stavanger og Strand sammen er en undersjøisk 14,3 km lang tunnel, og hvor det dypeste punktet ligger hele 292 meter under havet. Dette kårer den til verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

 

Tommy P. Storstein, daglig leder i Holmefjord AS sier: «Til tross for at Ryfast har blitt delt inn i ulike delprosjekter med ulike anbudsrunder, så har det vist seg at våre løsninger er konkurransedyktige. For hvert delprosjekt har vi endt opp med å tilby de samme løsningene i hver av tunnelene selv om vi har hatt ulike kontraktspartnere i de ulike delprosjektene. Dette gir oss en trygghet om at vi har klart å optimalisere bærekraftige løsninger.»