INNFØRING AV NYTT FORRETNINGSSYSTEM

 

For å ligge i forkant av markedsutviklingen har vi valgt å bytte ut vårt ERP-system med et nytt og mer effektivt forretningssystem. Den nye løsningen vil gi oss langt større automatiserings- og digitaliseringsmuligheter enn hva vi har i dag, og vil tre i kraft fra 1. september 2022.

 

Nytt forretningssystem er en viktig satsning for å nå våre mål om å være den foretrukne leverandøren når det gjelder løsninger for signalkabling. Markedene i dag krever et bredt sortiment, konkurransedyktige priser, tilgjengelighet og en effektiv logistikk, og for å imøtekomme kravene satser vi nå på nye verktøy. I den forbindelse er det noen viktige endringer å merke seg:

 

ENDRING AV RABATTSTRUKTUR

Våre priser baseres på ulike faktorer som for eksempel innkjøpspriser, valuta og råvarekostnader. For å fjerne/unngå ‘luft’ i kalkylene våre endrer vi våre rabattstrukturer. Det vil si at en vare du nylig har kjøpt fra oss vil du fortsatt betale den samme prisen, men du vil oppleve at rabattsatsen er lavere enn tidligere.

 

ENDRING I PRODUKTNUMMER

Gamle produktnumre utgår og blir erstattet av leverandørens produktnumre. Dette vil bidra til enklere identifisering av varer og også forenklet datautveksling. Merk at alle elnumre forblir uendret.

 

Vi vil gjøre vårt ytterste for at overgangen til nytt forretningssystem skal bli så enkel og effektivt som mulig, men vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det er mange prosesser som må på plass samtidig. På kort sikt kan dette medføre noe lengre responstid fra oss, men vi forsikrer samtidig om at dette vil være midlertidig.