HOLMEFJORD AS HAR VUNNET MILLIONKONTRAKT FOR UNDERSJØISK VEITUNNEL PÅ FÆRØYENE

 

Sammen med andre norske aktører har selskapet levert løsninger til Eysturoy- og Sandoyartunnelene som er et av de største og mest komplekse tunnelprosjektene noensinne på Færøyene.

Tommy P. Storstein, daglig leder i Holmefjord AS sier: «Norsk industri har opparbeidet unik kompetanse for bygging av tunneler og har blitt et foregangsland når det kommer til tunnelprosjekter. Eysturoytunnelen blir på sitt dypeste 187 meter under havet med kun 5 % stigning på det bratteste, og med Atlanterhavets første og eneste undersjøiske rundkjøring vekker prosjektet internasjonal oppsikt. Sammen med Sandoyartunnelen er dette prosjektet den største infrastrukturinvesteringen på Færøyene. Å vinne kontrakter som dette er svært givende da det bekrefter selskapets ønsket posisjon om å være en vesentlig bidragsyter i en større næringsverdikjede.»