VUNNET TUNNELKONTRAKTER PÅ STRYNEFJELLET OG I LUNNER 

 

Holmefjord AS har nylig levert signalkablingen til oppgraderingsarbeidene i Strynefjellstunnelene og Lunnertunnelen. Totalordren er i millionklassen og inkluderer blant annet leveranse av 15.000 meter strålekabel for radiodekning i tunnelene.

 

Strynefjellstunnelene omfattes av de tre tunnelene på riksvei 15, Oppljos-, Grasdal- og Ospelitunnelen som ble åpnet for trafikk i 1977. Statens vegvesen har arbeidet med å oppgradere elektroinstallasjonene i tunnelene.

 

Lunnertunnelen på E16 har også vært igjennom en oppgradering og ble åpnet i midten av mars.

 

Tommy P. Storstein, daglig leder i Holmefjord AS sier: «Dette er faktisk andre gang vi leverer strålekabler til disse tunnelene. Forrige gang var for snart 20 år siden, så man kan vel med trygghet si at investeringsavkastningen for Statens vegvesen har vært god. Nå er imidlertid tiden moden for å oppgradere anlegget. Miljøet inne i tunnelene er tøffe med smuss og nedspyling under trykk og store fukt- og temperatursvingninger som sliter på det elektriske utstyret. I tillegg har teknologien gått videre som gir nye muligheter og bedre løsninger. Gjennom sterk konkurranse vant vi frem med en produktinnovativ løsning som både sikrer redusert installasjonstid og bærekraft inn i de neste 20 årene.»