HOLMEFJORD HAR INNGÅTT RAMMEAVTALE MED NRK

 

Holmefjord AS har signert en to års rammeavtale med Norsk rikskringkasting AS (NRK). Avtalen som har en opsjon om forlengelse på ytterligere to år, estimeres av selskapet selv til å ha en potensiell verdi på 10 millioner NOK.

 

Avtalen omfatter leveranser av et bredt spekter spesifikt it-utstyr, samt tjenester knyttet til rådgivning, kurs og kompetanseheving.

 

Tommy P. Storstein, daglig leder i Holmefjord AS sier: «Denne anbudskonkurransen erstatter alle tidligere inngåtte leverandøravtaler, og var delt inn i ulike kategorier basert på produktområder. Etter som NRK har vært en viktig kunde av oss i mange år var det svært viktig for oss å levere et sterkt tilbud innen de ulike aktuelle kategoriene. Det faktum at vi ble valgt som hovedleverandør i de fleste kategorier befester vår posisjon som en ledende leverandører innen vårt fagfelt. Gjennom denne nye avtalen så sikrer vi ikke bare eksisterende forretning med NRK, men også en vekst over de neste to til fire årene som avtalen gjelder.»