Miljø

I Holmefjord er vi opptatt av å skape en trygg, sunn og etisk ansvarlig virksomhet for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og å sikre våre verdier og ivareta miljøet rundt oss. Vi skal kontinuerlig arbeide for å videreutvikle våre prosesser, produkter og tjenester uten at de har en negativ virkning på miljøet.