Ryfast tunnelene

Oversiktsbilde over innløpet til ryfasttunellen

Ryfast består av tre tunneler som binder Ryfylke og Nord-Jæren sammen. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet da den ene tunnelen er en undersjøisk 14,3 km lang tunnel, og hvor det dypeste punktet ligger hele 292 meter under havet. Dette kårer den til verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.